Your are here: Online Shopping > Countries in the World > Rwanda > Rwanda Global Trade Statistics

Rwanda Major Trade Partners
Global Exports by Rwanda Market Value: 352 (millions) Last Updated: June, 2018
Rank Country (Exports To) Trade Value (thousands) Share (%) Growth (% 5yr)
1 Kenya 125,175 35.60 NA
2 Belgium 64,099 18.23 NA
3 Congo (Kinshasa) 42,551 12.10 NA
4 Hong Kong 24,831 7.06 NA
5 Swaziland 19,610 5.58 NA
6 Switzerland 18,177 5.17 NA
7 India 12,546 3.57 NA
8 United Kingdom 11,871 3.38 NA
9 South Africa 11,375 3.24 NA
10 Germany 4,940 1.41 NA
11 China 4,176 1.19 NA
12 Thailand 2,373 0.67 NA
13 Italy 2,247 0.64 NA
14 Singapore 1,816 0.52 NA
15 United States 1,771 0.50 NA
16 Sudan 1,499 0.43 NA
17 Uganda 1,332 0.38 NA
18 United Arab Emirates 1,216 0.35 NA

 

Global Imports by Rwanda Market Value: 661 (millions) Last Updated: June, 2018
Rank Country (Imports From) Trade Value (thousands) Share (%) Growth (% 5yr)
1 Uganda 117,324 17.76 NA
2 Kenya 115,396 17.47 NA
3 South Africa 55,102 8.34 NA
4 China 52,967 8.02 NA
5 United Arab Emirates 44,847 6.79 NA
6 Belgium 35,191 5.33 NA
7 Tanzania 33,554 5.08 NA
8 Sweden 26,037 3.94 NA
9 India 23,005 3.48 NA
10 Finland 22,267 3.37 NA
11 Germany 13,676 2.07 NA
12 France 12,012 1.82 NA
13 Japan 11,999 1.82 NA
14 United Kingdom 10,838 1.64 NA
15 United States 10,364 1.57 NA
16 Spain 9,869 1.49 NA
17 Denmark 7,805 1.18 NA
18 South Korea 7,486 1.13 NA
19 Congo (Kinshasa) 6,433 0.97 NA
20 Netherlands 5,414 0.82 NA
21 Saudi Arabia 5,265 0.80 NA
22 Egypt 5,169 0.78 NA
23 Malaysia 4,589 0.69 NA
24 Israel 2,866 0.43 NA
25 Malawi 2,799 0.42 NA
26 Burundi 2,467 0.37 NA
27 Jordan 2,415 0.37 NA
28 Singapore 2,176 0.33 NA
29 Zambia 2,172 0.33 NA
30 Italy 2,034 0.31 NA
31 Indonesia 1,644 0.25 NA
32 Switzerland 1,510 0.23 NA
33 Sudan 1,499 0.23 NA
34 Canada 1,323 0.20 NA
35 Kuwait 1,048 0.16 NA