Your are here: Online Shopping > Countries in the World > Philippines > Philippines Global Trade Statistics

Philippines Major Trade Partners


Global Exports by Philippines Market Value: 44,943 (millions) Last Updated: June, 2018
Rank Country (Exports To) Trade Value (thousands) Share (%) Growth (% 5yr)
1 United States 8,102,117 18.03 NA
2 Japan 7,596,011 16.90 NA
3 China 5,388,615 11.99 NA
4 Hong Kong 4,907,052 10.92 NA
5 Netherlands 3,670,090 8.17 NA
6 Singapore 2,536,659 5.64 NA
7 South Korea 2,457,992 5.47 NA
8 Germany 2,392,528 5.32 NA
9 Malaysia 1,895,536 4.22 NA
10 Thailand 1,438,604 3.20 NA
11 Belgium 616,158 1.37 NA
12 Indonesia 546,098 1.22 NA
13 United Kingdom 434,776 0.97 NA
14 Vietnam 341,080 0.76 NA
15 Italy 253,200 0.56 NA
16 France 225,590 0.50 NA
17 Canada 214,801 0.48 NA
18 United Arab Emirates 205,663 0.46 NA
19 India 154,414 0.34 NA
20 Mexico 152,612 0.34 NA
21 Spain 148,123 0.33 NA
22 Hungary 102,362 0.23 NA
23 Finland 82,409 0.18 NA
24 Iran 81,666 0.18 NA
25 South Africa 76,394 0.17 NA
26 East Timor 68,406 0.15 NA
27 Czech Republic 68,313 0.15 NA
28 Marshall Islands 62,311 0.14 NA
29 Brazil 55,193 0.12 NA
30 Turkey 47,937 0.11 NA
31 Chile 45,813 0.10 NA
32 Saudi Arabia 45,674 0.10 NA
33 Austria 43,187 0.10 NA
34 Switzerland 38,344 0.09 NA
35 Ireland 36,255 0.08 NA
36 New Zealand 33,530 0.07 NA
37 Kuwait 32,132 0.07 NA

 

Global Imports by Philippines Market Value: 51,202 (millions) Last Updated: June, 2018
Rank Country (Imports From) Trade Value (thousands) Share (%) Growth (% 5yr)
1 United States 7,393,401 14.44 NA
2 Japan 6,791,601 13.26 NA
3 Singapore 5,966,995 11.65 NA
4 Saudi Arabia 5,149,049 10.06 NA
5 China 4,055,323 7.92 NA
6 South Korea 2,896,665 5.66 NA
7 Thailand 2,797,649 5.46 NA
8 Malaysia 2,407,111 4.70 NA
9 Hong Kong 1,870,862 3.65 NA
10 Vietnam 1,739,451 3.40 NA
11 Indonesia 1,465,857 2.86 NA
12 United Arab Emirates 1,362,272 2.66 NA
13 Germany 943,845 1.84 NA
14 France 735,434 1.44 NA
15 Ireland 630,010 1.23 NA
16 India 535,756 1.05 NA
17 New Zealand 401,875 0.78 NA
18 Netherlands 381,614 0.75 NA
19 Brazil 335,104 0.65 NA
20 Iran 291,392 0.57 NA
21 United Kingdom 260,614 0.51 NA
22 Canada 251,947 0.49 NA
23 Switzerland 221,685 0.43 NA
24 Qatar 187,743 0.37 NA
25 Belgium 186,324 0.36 NA
26 Italy 169,997 0.33 NA
27 Sweden 159,873 0.31 NA
28 Finland 145,136 0.28 NA
29 Papua New Guinea 143,963 0.28 NA
30 Russia 136,316 0.27 NA
31 Israel 134,825 0.26 NA
32 Spain 109,222 0.21 NA
33 Pakistan 108,732 0.21 NA
34 Denmark 90,667 0.18 NA
35 Chile 77,967 0.15 NA
36 Czech Republic 74,839 0.15 NA