Your are here: Online Shopping > Countries in the World > Guinea > Guinea Global Trade Statistics

Guinea Major Trade Partners
Global Exports by Guinea Market Value: 1,390 (millions) Last Updated: June, 2018
Rank Country (Exports To) Trade Value (thousands) Share (%) Growth (% 5yr)
1 France 348,145 25.05 NA
2 Switzerland 278,180 20.02 NA
3 Russia 151,216 10.88 NA
4 Spain 140,746 10.13 NA
5 Ireland 106,277 7.65 NA
6 United States 95,134 6.85 NA
7 Germany 83,605 6.02 NA
8 Canada 57,628 4.15 NA
9 Ukraine 39,871 2.87 NA
10 China 17,992 1.29 NA
11 Mali 10,074 0.72 NA
12 Italy 9,883 0.71 NA
13 Georgia 8,770 0.63 NA
14 Nigeria 6,919 0.50 NA
15 Malaysia 5,687 0.41 NA
16 Denmark 5,485 0.39 NA
17 Israel 5,074 0.37 NA
18 Belgium 4,316 0.31 NA
19 Iceland 4,040 0.29 NA
20 United Arab Emirates 2,415 0.17 NA
21 Turkey 2,230 0.16 NA
22 Poland 1,814 0.13 NA
23 South Africa 1,680 0.12 NA
24 Morocco 1,311 0.09 NA
25 Netherlands 1,134 0.08 NA

 

Global Imports by Guinea Market Value: 1,250 (millions) Last Updated: June, 2018
Rank Country (Imports From) Trade Value (thousands) Share (%) Growth (% 5yr)
1 Netherlands 366,579 29.32 NA
2 United Kingdom 125,183 10.01 NA
3 France 122,801 9.82 NA
4 United States 68,436 5.47 NA
5 China 62,345 4.99 NA
6 Belgium 59,011 4.72 NA
7 Brazil 48,291 3.86 NA
8 Japan 36,961 2.96 NA
9 Sweden 34,927 2.79 NA
10 Spain 33,819 2.70 NA
11 India 32,804 2.62 NA
12 Thailand 25,290 2.02 NA
13 South Africa 24,180 1.93 NA
14 Italy 20,970 1.68 NA
15 United Arab Emirates 18,975 1.52 NA
16 Pakistan 15,884 1.27 NA
17 Liberia 13,820 1.11 NA
18 Greece 13,528 1.08 NA
19 Morocco 10,597 0.85 NA
20 Turkey 10,287 0.82 NA
21 Austria 9,789 0.78 NA
22 Vietnam 9,705 0.78 NA
23 Israel 8,293 0.66 NA
24 Portugal 8,019 0.64 NA
25 Indonesia 7,188 0.57 NA
26 South Korea 6,583 0.53 NA
27 Canada 5,654 0.45 NA
28 Lebanon 5,525 0.44 NA
29 Germany 5,406 0.43 NA
30 Ukraine 4,990 0.40 NA
31 Philippines 4,899 0.39 NA
32 Singapore 4,707 0.38 NA
33 Russia 4,349 0.35 NA
34 Saudi Arabia 3,588 0.29 NA
35 Senegal 3,266 0.26 NA
36 Switzerland 3,252 0.26 NA