Your are here: Online Shopping > Countries in the World > Egypt > Egypt Global Trade Statistics

Egypt Major Trade Partners
Global Exports by Egypt Market Value: 21,457 (millions) Last Updated: June, 2018
Rank Country (Exports To) Trade Value (thousands) Share (%) Growth (% 5yr)
1 Italy 2,603,823 12.13 NA
2 India 1,630,070 7.60 NA
3 Netherlands 1,459,672 6.80 NA
4 Spain 1,438,466 6.70 NA
5 United States 1,180,623 5.50 NA
6 Saudi Arabia 1,110,370 5.17 NA
7 United Kingdom 867,062 4.04 NA
8 Japan 858,827 4.00 NA
9 France 744,449 3.47 NA
10 Turkey 726,281 3.38 NA
11 Libya 685,581 3.20 NA
12 South Korea 624,523 2.91 NA
13 Jordan 577,328 2.69 NA
14 Belgium 458,515 2.14 NA
15 Sudan 457,625 2.13 NA
16 Syria 456,902 2.13 NA
17 Nigeria 452,162 2.11 NA
18 United Arab Emirates 404,318 1.88 NA
19 Germany 375,090 1.75 NA
20 Lebanon 350,568 1.63 NA
21 China 323,831 1.51 NA
22 Iraq 295,556 1.38 NA
23 Greece 283,082 1.32 NA
24 Singapore 280,773 1.31 NA
25 Mexico 272,377 1.27 NA
26 Morocco 256,253 1.19 NA
27 Tunisia 166,044 0.77 NA
28 Algeria 131,722 0.61 NA
29 Cyprus 124,017 0.58 NA
30 Republic of Yemen 121,679 0.57 NA
31 Kuwait 119,645 0.56 NA
32 Russia 118,712 0.55 NA
33 Qatar 116,316 0.54 NA
34 Brazil 113,739 0.53 NA
35 Oman 111,648 0.52 NA
36 Pakistan 101,090 0.47 NA

 

Global Imports by Egypt Market Value: 43,422 (millions) Last Updated: June, 2018
Rank Country (Imports From) Trade Value (thousands) Share (%) Growth (% 5yr)
1 United States 5,258,434 12.11 NA
2 China 3,736,267 8.60 NA
3 Saudi Arabia 3,008,371 6.93 NA
4 Germany 2,762,526 6.36 NA
5 Italy 2,485,708 5.72 NA
6 Russia 2,214,424 5.10 NA
7 Ukraine 1,983,820 4.57 NA
8 Japan 1,682,272 3.87 NA
9 Kuwait 1,588,916 3.66 NA
10 India 1,518,068 3.50 NA
11 Brazil 1,392,189 3.21 NA
12 United Kingdom 1,126,772 2.59 NA
13 France 1,046,868 2.41 NA
14 Turkey 932,819 2.15 NA
15 South Korea 909,661 2.09 NA
16 United Arab Emirates 760,285 1.75 NA
17 Switzerland 724,359 1.67 NA
18 Indonesia 706,583 1.63 NA
19 Sweden 674,769 1.55 NA
20 Belgium 661,838 1.52 NA
21 Zambia 600,142 1.38 NA
22 Netherlands 562,924 1.30 NA
23 Thailand 548,896 1.26 NA
24 Spain 513,036 1.18 NA
25 Malaysia 503,204 1.16 NA
26 Algeria 490,827 1.13 NA
27 Canada 459,971 1.06 NA
28 Finland 394,973 0.91 NA
29 Libya 247,094 0.57 NA
30 Syria 233,260 0.54 NA
31 Romania 222,149 0.51 NA
32 Malta 196,819 0.45 NA
33 Kenya 195,134 0.45 NA
34 Greece 174,652 0.40 NA
35 Hungary 168,151 0.39 NA
36 Kazakhstan 160,562 0.37 NA